Organização

Wendell K. T. Coltro – IQ-UFG (Coordenador)

Angelo L. Gobbi – LMF-LNNano

Emanuel Carrilho – IQSC-USP

Lauro T. Kubota – IQ-UNICAMP

José Alberto Fracassi da Silva – IQ-UNICAMP

Dosil Pereira de Jesus – IQ-UNICAMP